Poradny

PoradnaNabízíme spolupráci Pedagogicko psychologickým poradnám a soukromým poradenským zařízením.

Diagnostickou a eventuální návaznou intervenční práci se skupinou je oprávněn provádět pouze odborník s profilací v sociálně pomáhajících profesích, který navíc absolvoval základní výcvik v diagnosticko intervenčním systému „Barvy života“ + produktový výcvik Třída v krizi a zároveň má přímou profesní návaznost na odborná pracoviště doporučovaná MŠMT ČR pro preventivní a intervenční práci se třídami s poruchami chování (PPP, SVP, Diagnostické ústavy apod. viz metodické pokyny MŠMT č.j.:14 514/2000-51; č.j.: 28 275/2000-22; č.j.: 10 194/2002-14; č.j.: 20 006/2007-51).

Vyškolte si své pracovníkyv používání diagnostických pomůcek a staňte se ve své práci efektivnější.

V případě zájmu o vyškolení pracovníků pište na emailovou adresu vycviky@dap-services.cz.